Często zadawane pytania…

1. Jak się zgłosić do AIP? Jak wygląda procedura przystąpienia do AIP?

Wypełnij i prześlij nam formularz zgłoszeniowy lub zgłoś się osobiście lub telefonicznie do osoby zarządzającej Inkubatorem. Zaprosimy Cię na rozmowę celem wyjaśnienia zasad Programu AIP i w przypadku potwierdzenia z Twojej strony chęci dołączenia do AIP podpiszemy umowę.

2. Czy można przyjść na konsultacje nie będąc pewnym swojego pomysłu na biznes?

Tak, każda osoba może przyjść do biura i za darmo, bez żadnych zobowiązań porozmawiać z Managerem Inkubatora, który udzieli szczegółowej informacji na temat usług, które oferuje AIP, a także omówi z osobą zainteresowaną pomysł oraz możliwości jego realizacji w ramach AIP.

3. Dla kogo jest AIP?

Dla wszystkich. Nie stawiamy żadnych ograniczeń ani pod względem wieku, ani wykształcenia, ani pomysłu. Jesteśmy otwarci na osoby, zarówno które mają, jak i jeszcze nie mają pomysłu na firmę, jak też na osoby, które już prowadzą już swoje firmy.

4. Czy muszę być studentem, żeby dołączyć do AIP? Kto może dołączyć do AIP?

Każdy może dołączyć do AIP bez względu na wiek, wykształcenie, pomysł. Nie trzeba być studentem.

5. Czy firma w AIP mi się opłaca?

Oczywiście! Startujesz ze swoim pomysłem bez żadnego ryzyka. Gdy zakładasz firmę tradycyjną drogą, oprócz pieniędzy potrzebnych na start firmy, potrzebujesz miesięcznie co najmniej 2-3 tys. zł na czynsz za wynajęcie lokalu, biuro rachunkowe, szkolenia, promocję, opłaty za rachunki. Do czasu podpisania pierwszych zleceń, pozyskania stałych klientów może minąć parę miesięcy. U nas nie masz takiego problemu.

6. Jakie pomysły mogą być realizowane w AIP?

Wszelkie pomysły. Na rynku jest tyle nisz do zagospodarowania, że trudno wskazać bariery w tym zakresie. Jesteśmy otwarci szczególnie na startupy, które będą wykorzystywać lub oferować nowatorskie rozwiązania. Ale nie jest to żadną regułą. Zapraszamy wszystkich, którzy mają pomysł i są zdeterminowani by go zrealizować.

7. Na czym polega założenie i prowadzenie startupa w ramach osobowości prawnej AIP?

Zakładając startup w AIP otrzymujesz możliwość prowadzenia działalności gospodarczej i wystawiania faktur jako przedsiębiorca posługując się osobowością prawną fundacji AIP, tym samym stanowiąc jej odrębną komórkę. W ten sposób nie musisz rejestrować własnej działalności gospodarczej czy spółki. Wpływa to na zwiększenie Twojej wiarygodności jako osoby prowadzącej startup w AIP, a także umożliwia nam ochronę Twoich interesów.

8. Dlaczego nie płacę składek ZUS w AIP?

Jako startup w AIP nie płacisz tak jak to jest we własnej działalności gospodarczej obligatoryjnych miesięcznych składek ZUS. Nie odprowadzasz również składek ZUS w momencie wypłaty przez Ciebie środków z AIP. Jeżeli jesteś studentem lub uczniem i masz mniej niż 26 lat, to niezależnie od tego, jaką działalność prowadzisz nie płacisz ZUS-u przy wypłacie środków z AIP. Jeśli jednak nie spełniasz tych wymagań, ale w ramach Twojego startupu tworzysz jakieś dzieła, to również jesteś zwolniony z obowiązku odprowadzania składek ZUS-u przy wypłacie środków.

9. Ile czasu zajmuje założenie firmy w AIP?

Samo spotkanie informacyjne i podpisanie umowy zajmuje około pół godziny. W ciągu 24 godzin otrzymujesz indywidualny numer konta oraz login w systemie fakturowania.

10. Powinno się mieć biznes plan?

Jeżeli posiadasz, to bardzo dobrze, ale nie jest on konieczny. Wystarczy nam ogólny zarys działania, pomysł.

11. Z jakim kosztami powinienem się liczyć będąc w Inkubatorze AIP?

W ramach prowadzenia startupa w AIP zobowiązany jesteś  do terminowego uiszczania comiesięcznej opłaty w wysokości 300 zł netto i dodatkowej 100zł netto za każdego wspólnika. Istnieje również możliwość zawieszenia działalności na okres do 3 miesięcy. Każdy miesiąc kosztuje wtedy 50zł netto.

W ramach programu COWORK AIP zobowiązany jesteś do terminowego uiszczania opłaty w wysokości 200 zł netto miesięcznie.

13. Czy oprócz standardowej opłaty za Program AIP na rzecz inkubatora, inkubator partycypuje w moim zysku/przychodzie?

Nie. Inkubator w żaden sposób nie partycypuje w zyskach czy przychodach Twojej firmy, pobierana jest jedynie stała opłata o charakterze liniowym, niezależna od wysokości generowanych dochodów.

14. Ile czasu można korzystać z Programu AIP?

Obecnie umowa podpisywana jest na czas nieokreślony, z miesięcznym okresem wypowiedzenia.

15. Czy można zawiesić działalność w AIP? Czy są tego jakieś konsekwencje?

Tak, można jednorazowo zawiesić działalność w AIP na okres do 3 miesięcy, w czasie których za każdy miesiąc płaci się 50 zł netto. Zawieszenie działalności jest indywidualną decyzją przedsiębiorcy, co oznacza, że nie musi być podana jego przyczyna. W celu zawieszenia przedsiębiorca musi przyjść do Inkubatora i podpisać porozumienie o zawieszeniu działalności. Zawieszenie działalności oznacza zaprzestanie korzystania z usług w ramach Programu AIP w danym okresie.

16. Czy mogę wyjść z Inkubatora kiedy chcę?

Jeśli uznasz, że Twój pomysł na biznes się nie sprawdza, albo zechcesz działać samodzielnie, możesz wyjść z Inkubatora. Wypowiedzenie umowy następuje, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.

17. Po wyjściu z Inkubatora ponoszę jakieś opłaty na rzecz AIP?

Nie.

18. Czy AIP i inne inkubatory to ta sama inicjatywa?

W Polsce istnieje wiele różnych inkubatorów przedsiębiorczości, inicjatywy te nie są ze sobą powiązane. Największą i najprężniej działająca jest sieć pomarańczowych inkubatorów fundacji AIP.

19. W jakiej formie startup AIP może rozliczać się z klientem?

Może to robić wystawiając faktury lub wykorzystując kasę fiskalną.

20. Czy telefon służbowy i opłaty za niego można wliczać w koszty startupa AIP?

W koszty startupa w AIP można wliczać karty typu pre-paid.

21. Czy AIP udziela kredytów na rozwój działalności gospodarczej?

Nie.

22. Czy AIP finansuje szkolenia dla firm?

Nie. W ramach programu AIP każdy inkubator zapewnia swoim startupom szkolenia, warsztaty, konsultacje w ramach Startup Trainingów, Mentoringu, Kickoff’ów.  AIP zajmuje się pozyskiwaniem firm, które prowadzą szkolenia dla startupów lub też szkoli swoich własnych pracowników, którzy potem przekazują wiedzę startupom

23. Jaką podmiotowość prawną posiada AIP?

AIP posiada status fundacji. Celem fundacji AIP jest krzewienie przedsiębiorczości wśród młodych ludzi i pomoc w rozwijaniu własnych przedsiębiorstw.