Dołącz do naszej społeczności!

Załóż Firmę

Przystępując do Programu AIP otrzymujesz:

Korzyści finansowe
• dobrowolne składki ZUS

• niskie koszty
• minimalizacja ryzyka

Księgowość
• księgowanie dokumentów finansowych

• realizacja wypłat
• doradztwo podatkowe

Obsługa prawna
• tworzenie i weryfikacja umów z kontrahentami

• porady prawników
• pomoc w przetargach
• wsparcie w windykacji i sprawach sądowych

Administracja firmy
• adres korespondencyjny

• minimum formalności
• obieg dokumentów online (księgowość, kadry, prawo)
• transakcje internetowe

Firmę, w AIP może prowadzić każdy, kto ma dobry pomysł oraz ukończył 18 lat. Nie ma limitu wieku, nie trzeba być studentem ani absolewntem. Niektóre branże, takie jak turystyka, usługi finansowe, sprzedaż spożywcza są wykluczone z naszej pomocy, niemniej jednak większość branż może funkcjonować w ramach naszych struktur.

Inkubator użycza osobowości prawnej, w związku z czym firmę można założyć w jeden dzień.

Umowę podpisuje się na czas nieokreślony, z miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Prowadzenie firmy AIP wiąże się z ponoszeniem kosztów działalności w kwocie 300zł za firmę prowadzoną przez jedną osobę. Jeżeli firmę prowadzi więcej osób, występuje dopłata w kwocie 100 zł za osobę.

Jak to działa?

  • AIP użycza Ci swoją osobowość prawną, w jej ramach będziesz prowadził własny biznes. Dzięki temu nie musisz rejestrować działalności gospodarczej czy spółki z o.o.
  • Jako firma w AIP nie płacisz obowiązkowych miesięcznych składek na ZUS (minimum 446 zł we własnej działalności gospodarczej) ani  podatku dochodowego od osiągniętego dochodu w danym miesiącu (19% we własnej działalności gospodarczej czy spółce z o.o.).
  • W AIP prowadzisz firmę tak jak przedsiębiorca z własną działalnością gospodarczą, z tą różnicą, że przy podpisywaniu umów i wystawianiu faktur wykorzystujesz dane rejestrowe Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości, tj. nasz NIP, REGON, KRS.
  • W celu minimalizacji ryzyka jakie mogłaby ponieść Twoja firma, działy księgowe oraz prawne AIP sprawdzają dokładnie wszystkie dokumenty, które wystawiasz i podpisujesz jako firma – faktury VAT, umowy prawne, itd.
  • Zarobione przez Ciebie pieniądze trafiają na subkonto Twojej firmy w ramach konta AIP. Pieniądze te stanowią budżet Twojej firmy, w ramach którego możesz dowolnie dokonać zakupów na fakturę VAT lub wypłacić je sobie lub zatrudnionym osobom na umowę zlecenie lub o dzieło.
  • Kiedy Twój biznes osiągnie już wymarzony sukces, możesz w każdej chwili, po okresie wypowiedzenia, opuścić program AIP i działać na własną rękę jako zarejestrowana działalność gospodarcza.

Kontakt

Inkubatory AIP w Białymstoku
email: aipbialystok@przedsiebiorca.pl
tel. 785 805 004


Biuro główne:
ul. Warszawska 13 lok. 2-3
15-620 Białystok


Dom Studenta nr 1
ul. Żeromskiego 1, II piętro
15-349 Białystok

Biuro główne

AIP przy WSFiZ

AIP przy UwB